Tabellenrapport verkeerszaken

Strafrecht en strafproces / Dagvaarding

Tabellenrapport verkeerszaken

Samenvatting

Ten behoeve van dit onderzoek werd aan de kantongerechten gevraagd de 10 eerste en de 10 laatste eenvoudige verkeerszaken op de rol te selekteren en een aantal vragen (nader aangeduid in de Inleiding) op een schema in te vullen. Vervolgens werden 2 soorten zaken onderscheiden, namelijk zaken waarbij een schikkingsvoorstel werd gedaan en zaken waarbij geen schikkingsvoorstel werd gedaan. Voor alle zaken werd het tijdsverloop tussen de datum van het feit en alle verschillende data in de berechtingsprocedure berekend en uitgezet tegen respectievelijk arrondissement, aard van het feit en de manier van behandeling van de zaken.

Inhoudsopgave

  1. Lijst van tabellen
  2. Grondmateriaal
  3. Methode van onderzoek

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Coenen, A.W.M., Essers, J.J.A.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1976
Reeks:
Geen
Signatuur:
Ra 1550

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 197601
Operationele status:
Alleen publicatie