Taakverdeling binnen de rechtbanken

Taakverdeling binnen de rechtbanken

Een klein onderzoek naar de mate waarin rechters bij de arrondissementsrechtbanken in Nederland in gespecialiseerde kamers werkzaam zijn

Samenvatting

Doel van deze enquete was om wat meer informatie in de vorm van cijfermateriaal te ontvangen in het bijzonder betreffende de mate, waarin rechters in gespecialiseerde enkelvoudige of meervoudige kamers werkzaam zijn, zonder overigens aan de hand van het te verkrijgen materiaal een uitspraak te willen doen over de (on)wenselijkheid van meer of minder specialisatie bij de rechtbanken. Van het enquete-formulier is tevens gebruik gemaakt om recente cijfers te verwerven over de normatieve en feitelijke sterkte per ultimo 1980.
Dit onderzoek werd gepubliceerd in het tijdschrift Trema, exclusief 5, november 1981.

Inhoudsopgave

Woord vooraf
Beschouwing over specialisatie
Doelstelling van het onderzoek
Samenvatting van de voornaamste resultaten uit de enquĂȘte
Onderzoekresultaten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hengelbrock, W.G., Teeffelen, P.A.J.Th. van
Organisatie(s):
WODC, Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Jaar van uitgave:
1981
Reeks:
Geen
Signatuur:
Ra 4089

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198103
Operationele status:
Alleen publicatie