Frauderegistratie

Frauderegistratie

interimrapport 1: uitkeringsfraude

Samenvatting

Dit verslag dient de volgende doelen: 1) inzicht geven in het verloop van de proef, het gebruik van de formulieren en de eventueel gerezen problemen bij het gebruik ervan; 2) inzicht geven in de de gedurende deze proef verkregen bevindingen betreffende de ter kennis gekomen gevallen van fraude; aanbevelingen te doen ten aanzien van een mogelijke bestendiging en uitbreiding van de registratie, voorzover deze de uitkeringsfraude betreft.

Inhoudsopgave

Ten geleide
Voorwoord
Inleiding

  1. De ontwikkeling en uitvoering van de proef
  2. De bevindingen van de deelnemende diensten
  3. Statistische resultaten
  4. Conclusies en aanbevelingen
Oude formulier
Ontwerp

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Duyne, P.C. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1984
Reeks:
Geen
Type rapport:
Tussenrapport

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198406
Operationele status:
Alleen publicatie