Allochtonen in detentie

Allochtonen in detentie

Samenvatting

Als gevolg van migratiestromen wordt het justitiële apparaat in toenemende mate met grotere aantallen allochtonen geconfronteerd. Dit geldt in het bijzonder voor de penitentiaire inrichtingen, die in onevenredige grote mate bevolkt worden door diverse allochtone groeperingen. Dit stelt zowel de inrichitngen als de gedetineerden voor belangrijke problemen in het alledaagse leven in de gevangenis. 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Allochtonen in Nederland
  3. Allochtonen en justitie
  4. Allochtonen in detentie
  5. Turken en Marokkanen in detentie
  6. Surinamers in detentie
  7. Molukkers in detentie
  8. Discussie

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brand - Koolen, M.J.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198501
Operationele status:
Alleen publicatie