Interviews harddruggebruikers in de HvB's Amsterdam en Rotterdam

Interviews harddruggebruikers in de HvB's Amsterdam en Rotterdam

Samenvatting

In het kader van de evaluatie van de experimentele opvang van drugverslaafden in de Huizen van Bewaring te Amsterdam en Rotterdam, werden interviews gehouden met een aantal gedetineerden die wel en een aantal die niet aan de experimenten deelnamen. Dit rapport bevat de gedetailleerde verslaglegging van deze interviews. Naast het interviewrapport is een rapport verschenen over de registratie van alle harddrugs gebruikende gedetineerden in zeven Huizen van Bewaring. Een eindrapport met de belangrijkste gegevens uit deze onderzoek is verschenen in de reeks Onderzoek en beleid (55).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Inleiding

  1. De experimenten te Amsterdam en Rotterdam
  2. Het evaluatie-onderzoek: de interviews
  3. Sociaal-demografische en achtergrondgegevens
  4. Samenhangen tussen de gegevens over de achtergrond en de situatie bij insluiting
  5. Detentie-ervaringen, Amsterdam-experimenteel
  6. Detentie-ervaringen, Amsterdam-niet-experimenteel 
  7. Detentie-ervaringen in Rotterdam
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Meyboom, M.L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198510
Operationele status:
Alleen publicatie

Meer informatie