Registratie harddruggebruikers in 7 HvB's: 1980 - 1981

Registratie harddruggebruikers in 7 HvB's: 1980 - 1981

Samenvatting

Dit rapport bevat een gedetailleerde weergave van de resultaten van een registratie van alle harddruggebruikers in zeven Huizen van Bewaring in het westen van Nederland, gedurende juni 1980 tot juni 1981.
Van dit rapport is een afzonderlijke tabellenbijlage verschenen.
Dit onderzoek betreffende de registratie werd, tezamen met een interviewonderzoek, verricht ten behoeve van de evaluatie van experimenten in de opvang van drugverslaafde gedetineerden in de HvB's te Amsterdam en Rotterdam. De resultaten van deze onderzoeken zijn samengevat in een eindrapportage die in de serie Onderzoek en beleid (nr. 55) is verschenen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. De experimentele opvang en het onderzoek
 2. Sociaal-demografische gegevens
 3. Kinderbeschermings- en justitieel verleden
 4. Druggebruik
 5. Voorafgaande hulpverlening
 6. Vroeghulp
 7. medische verzorging
 8. Strafrechtelijke en penitentiaire gegevens
 9. Situatie bij vertrek uit het HvB
 10. Enige subgroepen nader bezien
 11. De experimentele groepen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Meyboom, M.L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WDOC
Jaar van uitgave:
1985
Reeks:
Geen

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198511
Operationele status:
Alleen publicatie

Meer informatie