ME en stress

Politie en rechtshandhaving / Relbestrijding

ME en stress

Een onderzoek naar de gevolgen van ME-optredens voor het persoonlijk functioneren van ME-ers

Samenvatting

De vraagstelling voor het onderzoek was drieledig en betrof zowel de fysieke belasting van ME-optredens, als de emotionele belasting als gevolg van de fysieke en/of emotionele belasting voor het persoonlijk functioneren van de betrokken ME-ers. Het onderzoek vond plaats in Amsterdam tussen september 1982 en april 1983 bij een parate eenheid d.w.z. een ME-eenheid waarvan de leden voor vier maanden uit het normale dienstverband zijn vrijgemaakt.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De opzet van het onderzoek
  3. De organisatie van de parate eenheid
  4. De activiteiten in de parate periode
  5. De Parate Eenheid en de belasting van optredens
  6. Het persoonlijk en beroepsmatig functioneren
  7. De subjectieve beleving van optredens en het persoonlijk functioneren
  8. Discussie
  9. Conclusies en aanbevelingen
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slothouwer, A., Vlek, G.C.K., Dijkhoff, N., Kuyvenhoven, N.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Staatsuitgeverij
Jaar van uitgave:
1986
ISBN:
90-12-05374-9
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198604
Operationele status:
Alleen publicatie