Prioriteitenbeleid en informatiebehoefte

Prioriteitenbeleid en informatiebehoefte

verslag van een vooronderzoek bij de gemeentepolitie van Almere

Samenvatting

In dit onderzoek gaat het om de vraag hoe een kwantitatief inzicht in de feitelijke gang van zaken in de organisatie en de behoeften van de omgeving kan worden verkregen. Inzicht in de feitelijke gang van zaken betekent in dit verband inzicht in de prioriteiten in de praktijk van de uitvoering. Hoe ligt de verhouding personele inzet - werkzaamheden, of anders gezegd, aan welke activiteiten word de werktijd besteed?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding
  2. De opzet van het onderzoek
  3. De inrichting van het werk en het overleg
  4. Het werkaanbod
  5. Tijdsbesteding en werkvoorraad
  6. Overleg- en beleidsorganen
  7. Slot
Literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slothouwer, A., Emmerik, J.L. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198706
Operationele status:
Alleen publicatie