School en delinquentie

School en delinquentie

tussentijds verslag van een Vergelijkend Scholenonderzoek naar de relatie tussen school en delinquentie

Samenvatting

Naast vragen over delinquentie, bevatte de enquĂȘte ook vragen over eventueel spijbelgedrag. Bij die vragen ging het om de frequentie van het spijbelen en de reactie van de school daarop. Verder zijn er vragen gesteld naar de houding ten opzichte van het schoolinstituut en haar vertegenwoordigers (met name leraren), ofwel het schoolhouding.

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Inleiding tot het onderzoek
  2. MAVO-leerlingen en delinquent gedrag
  3. Schoolkenmerken en delinquentiegraad
  4. Uitgelicht: spijbelen en delinquentie
  5. Samenvatting en conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Baerveldt, C.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1987
Reeks:
Geen
Type rapport:
Tussenrapport

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 198711
Operationele status:
Alleen publicatie