Huismeesters in problematische woningcomplexen

Huismeesters in problematische woningcomplexen

Het effect van huismeesters op criminaliteit en verhuurbaarheid in de na-oorlogse etagebouw

Samenvatting

In dit evaluatierapport wordt antwoord gegeven op de vraag welke effecten de inzet van een huismeester heeft gehad op vervuiling, vandalisme, overlast, criminaliteit, de woonwaardering van bewoners en de verhuurbaarheid. Tevens worden de knelpunten in de projecten en de financiering van de huismeester behandeld.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Problematische woningcomplexen - een situatieschets
  3. Ontwikkeling in vervulling, vandalisme en overlast
  4. De ontwikkeling van de criminaliteit
  5. Woonwaardering en de mening van de bewoners
  6. Het effect op de verhuurbaarheid
  7. Knelpunten en de financiering van de huismeester
Geraadpleegde literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Hesseling, R.B.P., Wees, E.H.M. van, Dalen, B.M. van, Maas, R.A.W.M.
Organisatie(s):
WODC, Nationale Woningraad (NWR), NCIV - Koepel voor woningcorporaties
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1991
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199103
Operationele status:
Alleen publicatie