Tijd voor tijdschrijven

Tijd voor tijdschrijven

resultaten van het project Tijdschrijven milieu-openbaar ministerie, ressort Amsterdam

Samenvatting

Als doelstelling van het onderzoek in gekoppeld aan het project Tijdschrijven is geformuleerd: Het zichtbaar maken van de tijde die het milieu-OM besteedt aan de milieutaak en aan de niet-milieutaak, alsmede inzicht verschaffen in de aard van milieu-activiteiten van het milieu-OM en de verdeling van werkzaamheden tussen milieu-officieren en parketsecretarissen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Gebruikte afkortingen

  1. Inleiding
  2. Resultaten van onderzoek
  3. Samenvatting en conclusies
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Berg, E.A.I.M. van den
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1993
Reeks:
Geen

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199305
Operationele status:
Alleen publicatie