Omvang fraude met belastingen en sociale zekerheid

Omvang fraude met belastingen en sociale zekerheid

een literatuuroverzicht

Samenvatting

Dit literatuuronderzoek betreft de resultaten van empirisch onderzoek naar de omvang van belastingfraude en sociale zekerheidsfraude. Met name is gekeken naar de schattingen van het aantal fraudegevallen en naar de schattingen van het bedrag van de schade.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De resultaten
  3. Samenvatting
Bijlage: overzicht geraadpleegde literatuur

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Barendse-Hoornweg, E.J.M., Cozijn, C. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199503
Operationele status:
Alleen publicatie