Een aantal alternatieve straffen en alternatieve strafexecuties nader bekeken

Een aantal alternatieve straffen en alternatieve strafexecuties nader bekeken

literatuuronderzoek II

Samenvatting

In oktober 1994 is door de minister van Justitie een commissie onder voorziterschap van mr. F. Korthals Altes geïnstalleerd met als taakopdracht alternatieven te ontwikkelen voor andere vormen van rechtshandhaving dan strafrechtelijke en voor de vrijheidsstraf. Ten behoeve van de werkzaamheden van deze commissie is een inventarisatie gemaakt van binnen- en buitenlandse alternatieven ter (gedeeltelijke) vervanging van de vrijheidsstraf en ter verkorting van de tenuitvoerlegging van de vrijheidsstraf. Op verzoek van de commissie is een beperkt aantal van deze alternatieven nader bestudeerd.

Inhoudsopgave

Inleiding

  1. Algemeen
  2. Bemiddeling
  3. Borgtocht
  4. Dagboete
  5. Dagcentrum
  6. Inbeslagneming/verbeurdverklaring van voertuig
  7. Intensief toezichtprogramma
  8. Kampement
  9. Periodieke detentie
Literatuurlijst

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Netburg, C.J. van (samenst.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1995
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199504
Operationele status:
Alleen publicatie