Rechtsbijstand: krimpende markten

Strafrecht en strafproces / Wet op de rechtsbijstand

Rechtsbijstand: krimpende markten

Een tussenbalans inzake de gevolgen van de Wet op de rechtsbijstand voor de toegankelijkheid van de rechtsbijstand

Samenvatting

Centraal in deze vervolgstudie staat de vraag naar de gevolgen van de wet met betrekking tot de toegankelijkheid van de gefinancierde rechtsbijstand en de consequenties daarvan voor de rechtzoekenden.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Reductie in aantal toevoegingen: de ontwikkeling in de periode 1994-1996
  3. Het beroep op de advocatuur: voor en na de inwerkingtreding van de Wrb
  4. Substitutie nader beschouwd: verschuivingen in de toeloop
  5. Conclusies
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klijn, A., Paulides, G., Schaaf, J. van der
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Geen
Type rapport:
Tussenrapport
Signatuur:
Ra 10.789

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199602
Operationele status:
Alleen publicatie