Wet Bopz: onvrijwillige opnameprocedures

Criminologie en victimologie / Psychisch gestoorden

Wet Bopz: onvrijwillige opnameprocedures

Onderzoek naar de externe rechtspositie onder de Wet Bopz en de gevolgen voor de werklast van het justitiële veld

Samenvatting

Dit onderzoek kan worden opgevat als de t1-meting in het kader van deze wetsevaluatie. Het verslag van de nulmeting is opgenomen in het rapport 'Dwangopname onder de Krankzinnigenwet' van S. Hoekstra en Ed. Leuw. Verslag wordt gedaan van de procedures die kunnen leiden tot een onvrijwillige opneming en de verlof-, ontslag- en schadevergoedingsprocedures zoals de Wet Bopz die kent.
Dit onderzoek is een deelonderzoek 3 in opdracht van de Evaluatiecommissie Wet Bopz onder voorzitterschap van H.B. Winter.

Inhoudsopgave

Ten geleide

  1. Inleiding
  2. Opzet en uitvoering van het onderzoek
  3. Inbewaringstelling
  4. Rechterlijke machtiging
  5. Rechterlijke machtiging op eigen verzoek
  6. Verlof- en ontslagprocedure
  7. Schadevergoedingsprocedure
  8. Werklast Justitieveld
  9. Beoordeling van de Wet Bopz op kernpunten
  10. Samenvatting en aanbevelingen
Literatuurlijst
Bijlage

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Keizer, M.P., Kouwenberg, R.F., Leuw, Ed., Mertens, N.M.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Rijswijk
Uitgever:
Ministerie van VWS
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 10.894

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199603
Operationele status:
Alleen publicatie