De rapportages 'Rechtstreeks' nader bezien

Criminologie en victimologie / Onderzoeksinstelling

De rapportages 'Rechtstreeks' nader bezien

Samenvatting

Het arrondissementsbestuur Arnhem heeft het WODC verzocht behulpzaam te zijn bij het vinden van een antwoord op een aantal vragen die het arrondissementsbestuur zich stelt naar aanleiding van de rapportages 'Rechtstreeks' van TerpstraTukker Organisatie Adviseurs bv. Het verzoek betreft met name 1) de conclusies c.q. suggesties die de beroepsintegriteit van de rechterlijke macht raken, met steekwoorden als partijdigheid, vooringenomenheid, willekeur en 2) de kwantificering van de conclusie dat 'de effectiviteit ruim 1,7 maal sneller kan'.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Slotboom, A.J.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199611
Operationele status:
Alleen publicatie