Opinies over straf en celcapaciteit

Detentie en reclassering / Heenzending

Opinies over straf en celcapaciteit

Verslag van een media-analyse, een gespreksronde en een bevolkingsenquête ten behoeve van de ontwikkeling van een communicatieplan

Samenvatting

Om te komen tot een gefundeerde communicatie-strategie rondom de cellenproblematiek is het van belang om naast kwantitatief en kwalitatief opinie-onderzoek, een media-analyse uit te voeren. Daarmee kan inzicht verkregen worden in de manier waarop in de media geschreven is over de problematiek als gevolg van het cellentekort.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

  1. Media-analyse
  2. Gespreksronde
  3. Bevolkingsenquête
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kommer, M.M., Gils, J.M.M. van
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1996
Reeks:
Geen

Bestelinformatie

Adres:
Niet meer te bestellen. (out of print)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199612
Operationele status:
Alleen publicatie