WODC-strafrechtmonitor

Staats- en bestuursrecht / Procesdossier

WODC-strafrechtmonitor

ontwikkeling van een systeem voor periodiek dossier-onderzoek naar de achtergronden van de strafrechtspleging in Nederland

Samenvatting

Deze rapportage houdt zich bezig met de vraag hoe de 'Strafrechtsmonitor' in de toekomst het best kan worden ingericht. De uitwerking van de probleemstelling is als volgt geformuleerd:
Hoe kan door middel van een systematische analyse van strafdossiers, op meest spaarzame wijze een kwalitatief hoogwaardig databestand worden opgebouwd met het oog op het doen van periodiek onderzoek naar de achtergronden van strafrechtspleging in Nederland.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet van de proef
  3. Het verloop van de proef
  4. Resultaten
  5. De werking van de Strafrechtmonitor
  6. Verbetervoorstellen
  7. Toekomstscenario's
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B. (projectleider)
Organisatie(s):
WODC
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1997
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
OV 199708
Operationele status:
Alleen publicatie