Vijf en twintig jaar WODC

Criminologie en victimologie / Criminologen

Vijf en twintig jaar WODC

Samenvatting

Bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het WODC waarin op het verleden, heden en toekomst van het WODC wordt ingegaan. Voor het verleden tekenen de vier oud-hoofden van het WODC, Buikhuisen, Steenhuis, Van Dijk en Junger-Tas. Aan de hand van interviews die met hen gehouden zijn wordt vooral een beeld geschetst van de beginjaren van het WODC. Heden en toekomst komen vooral aan de orde in interviews met het huidige hoofd Van de Bunt en enkele belangrijke personen uit de omgeving van het WODC. Aan de orde komen o.a. de verhoudingen met de criminologische instituten en met het departement en de wetenschappelijke onafhankelijkheid. De bundel bevat een overzichtlijst van alle WODC-rapporten.

Inhoudsopgave

Gek op lastige mensen; interview met W. Buikhuisen
Twee kroketten met brood voor eigen rekening; interview met D.W. Steenhuis
De loper uit voor de beleidsdirecteur; interview met J.J.M. van Dijk
'Ontzettend veel elan en dat moet zo blijven!'; interview met J. Junger-Tas
Het WODC als koekoeksjong; interview met H.G. van de Bunt
Aan de vruchten herkent men de boom; enkele cijfers over WODC-publicaties
WODC en universiteit; voor een strategische alliantie
Het waarom van sportende Marokkanen; interview met C. Ficq
Dagdromen op de Schedeldoekshaven

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
1998
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 11.838

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vijf en twintig jaar WODC
Projectnummer:
OV 199801
Operationele status:
Alleen publicatie