Veiligheid door repressie: emotie of verstand?

Wetgeving en beleid / Onderzoeksbeleid

Veiligheid door repressie: emotie of verstand?

WODC-lezing 2003

Samenvatting

De hedendaagse veiligheidsconsument ergert zich. Politiek en bestuur worden gehinderd door oude sentimenten om adequaat op die ergernis te antwoorden. Een rationele reactie vergt een faire procedure en een werkend resultaat. Op grond van wetenschappelijke bevindingen waarbij riskante personen en situaties kunnen worden aangewezen, zullen wij naar een beter werkend strafrecht toemoeten. Wie voorwerp van opsporing wordt en aan welke interventie die persoon moet worden onderworpen bij wijze van straf en/of maatregel is te beredeneren op grond van wetenschappelijke, evidence-based risico inschattingen. Alleen dan is repressie zinvol. Dat vergt vertrouwen in de professionals. En het betekent niet dat - zoals nu in de lucht zit - tegen elke first offender draconisch wordt opgetreden. Het roept wel nieuwe vragen op voor werkzaamheden die op het snijvlak van repressie en preventie moeten plaatsvinden.

Inhoudsopgave

Samenvatting
1. Veiligheidsconsumenten
2. Politieke sentimenten
3. Rationele instrumentaliteit
4. Wetenschappelijke kennis
5. Zinloze repressie
6. Professionals en bureaucraten
7. Risico en rechtsbescherming


Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buruma, Y.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2003
Reeks:
Geen

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Veiligheid door repressie
Projectnummer:
OV 200301
Operationele status:
Alleen publicatie