Jaarrapport Integratie 2005

Jaarrapport Integratie 2005

Samenvatting

Aan de orde komen onder meer de inburgering, opleiding, arbeidsmarktpositie en woonomstandigheden van allochtonen, de positie van allochtone vrouwen, de relatie tussen allochtone jongeren en criminaliteit en, tot slot, de opvattingen van allochtonen en autochtonen over de multi-etnische samenleving. De aandacht richt zich op de allochtone groepen die al langer in Nederland verblijven (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) en op de grote vluchtelingengroepen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
1. Het Jaarrapport Integratie
2. Demografie (CBS/WODC)
3. Inburgering (WODC)
4. Opleidingsniveau en taalvaardigheid (WODC/CBS)
5. Minderheden in het onderwijs (SCP/CBS)
6. Arbeid en inkomen (SCP/CBS)
7. Sociaal-culturele integratie (SCP)
8. Wonen, leefbaarheid en veiligheid in concentratiewijken (SCP/CBS)
9. Jongeren en criminaliteit (WODC/CBS)
10. De positie van allochtone vrouwen (SCP)
11. Opvattingen van autochtonen en allochtonen over de multi-etnische samenleving (SCP)
12. Samenvatting
Bijlagen zijn te vinden via www.scp.nl/jaarrapportintegratie
Literatuur

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
SCP
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
90-377-0237-6
Reeks:
Geen
Type rapport:
Periodiek rapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Jaarrapport Integratie 2005
Projectnummer:
OV 200502
Operationele status:
Alleen publicatie