Onwetendheid en wetenschap in de criminologie

Onwetendheid en wetenschap in de criminologie

WODC-lezing 2005

Samenvatting

WODC-lezing in de Paleiskerk Den Haag, op 12 mei 2005. De lezing betreft twee vragen: Hoe is het mogelijk dat in een land waarin naar verhouding tot veel andere landen in Europa zowel veel geld wordt besteed aan de publicatie van basisgegevens omtrent criminaliteit en rechtshandhaving als aan beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek op deze gebieden, al bij al toch nog zoveel onwetendheid heerst omtrent problemen die de gemoederen al jaren bezig houden dan wel onverwacht schokkende gebeurtenissen van de afgelopen jaren? Hoe kan deze onwetendheid bestreden worden met meer wetenschap en hoe kan meer van deze wetenschap worden verkregen? Deze vragen worden behandeld aan de hand van een drietal recente studies: 1. De veiligheid en beveiliging van Pim Fortuyn; feiten en verantwoordelijkheden - Commissie Feitenonderzoek en Beveiliging Pim Fortuyn; 2. De sociale (on)veiligheid in Tilburg; een kritische analyse van de problemen en een reeks aanbevelingen voor hun aanpak - C. Fijnaut en I. Zaat; 3. Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn, deel 1: de problemen van transnationale (georganiseerde) criminaliteit en de grensoverschrijdende politie, justitiƫle en bestuurlijke samenwerking.

Inhoudsopgave

Dankwoord
Onderzoekservaringen in drie recente onderzoeken
Algemene oorzaken van onwetendheid
De bevordering van de wetenschap
Een opgave in Europees perspectief

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Fijnaut, C.J.C.F.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2005
Reeks:
Geen
Signatuur:
Ra 13.218

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Onwetendheid en wetenschap in de criminologie : WODC-lezing 2005
Projectnummer:
OV 200503
Operationele status:
Alleen publicatie