Zo maken wij wetten...

Wetgeving en beleid / Wetgevingstechniek

Zo maken wij wetten...

een beschrijving van het wetgevingsproces in de praktijk

Samenvatting

Het doel dat het IST-onderzoek dient is het verkrijgen van een generiek en gedeeld inzicht in de wijze waarop regelingen momenteel tot stand komen. Dit dient op zodanige wijze te geschieden dat de resultaten als uitgangspunt kunnen dienen voor een - door de bij de wetgevingspraktijk betrokken actoren mede ingevulde en gedeelde - herinrichting van de wetgevingspraktijk. Dit mede ter verbetering van de regelgeving, door het intensiveren van het gebruik van e-diensten binnen de wetgevingspraktijk. De opdracht voor het IST-onderzoek luidde: Het verkrijgen van gestructureerd inzicht in het proces van wetgeving, de wet als product en de middelen die worden ingezet om het wetgevingsproces te ondersteunen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Managementsamenvatting

  1. Inleiding, onwerp en werkwijze 
  2. Procesbeschrijving 
  3. Conclusie
  4. Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Janssen, M.F.W.H.A. Janssen, Voermans, W.J.M., Wijk, R. van
Organisatie(s):
Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden
Plaats uitgave:
Delft
Uitgever:
Technische Universiteit Delft
Jaar van uitgave:
2010
Reeks:
Geen
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Technische Universiteit Delft - Techniek Bestuur en Management
 
Jaffalaan 5
 
2628 BX Delft
Telefoon:
015-2789801
E-mailadres:
communication-tbm@tudelft.nl
Website:
https://www.tudelft.nl/en/tbm/

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
ov201004
Operationele status:
Alleen publicatie