Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2013

Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2013

Samenvatting

Het WODC heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onvei-ligheidsbeleving in Nederland op een zo betrouwbaar mogelijke manier in kaart te brengen. Tot nu toe werden er verschillende cijfers over sociale veiligheid naast elkaar gerapporteerd die niet altijd dezelfde ontwikkelingen laten zien. Hierbij is het niet altijd even duidelijk welk cijfer het meest betrouwbaar moet worden geacht. Het vernieuwende aan de nieuwe methode is te vinden bij de wijze waarop de ontwikkeling van criminaliteit wordt berekend. Zo wordt criminaliteit onderverdeeld in delicttypen, waarbij voor elk delicttype de bron wordt gekozen die de ontwikkeling zo betrouwbaar mogelijk beschrijft. Vervolgens worden de ontwikkelingen van de verschillende delicttypen, zover mogelijk, gewo-gen naar ernst en prevalentie en samengevoegd tot één criminaliteitsindex.
Een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methodiek is te vinden in Cahier 2014-14 (zie link bij: Meer informatie).

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Vergouw, S., Jennissen, R.P.W., Weijters, G., Smit, P.R.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2014
Reeks:
Fact sheets 2014-06
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
ov201404
Operationele status:
Alleen publicatie

Meer informatie