Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden

Politie en rechtshandhaving / Aangiftebereidheid

Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden

Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie

Samenvatting

Een substantieel deel van alle misdrijven wordt gepleegd door bekenden van het slachtoffer. Deze verdachten of daders kunnen heel goede bekenden zijn, zoals (ex)geliefden, familieleden en voormalige vrienden maar bijvoorbeeld ook collega’s, vage kennissen, cliënten of buurtgenoten. De probleemstelling van dit onderzoek luidde: in welke opzichten verschilt de slachtofferervaring van slachtoffers van verschillende bekende en vreemde daders en welke gevolgen heeft dat voor de behoeften van die slachtoffers als zij zoeken naar een justitiële reactie? Dit is onderzocht door middel van een uitgebreide literatuurstudie en een secundaire analyse op een bestaande dataset van 494 Nederlandse slachtoffers van misdrijven wier zaak bij het Openbaar Ministerie (OM) in behandeling is geweest. De data waren afkomstig van zowel mannelijke als vrouwelijke slachtoffers van misdrijven in verschillende slachtoffer-dader relaties. Dit waren slachtoffers van geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen/openbare orde delicten.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen

  1. Inleiding en opzet
  2. Delicten op verschillende relationele afstand
  3. Nadere verkenning van de slachtofferervaring en psychische impact
  4. Aangiftegedrag
  5. Behoeften met betrekking tot de justitiële reactie
  6. Verantwoording secundaire analyse
  7. Resultaten secundaire analyse
  8. Conclusie en reflectie

Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Boom, A. ten
Organisatie(s):
WODC, Tilburg University
Uitgever:
Annemarie ten Boom
Jaar van uitgave:
2016
ISBN:
978-94-6299-452-2
Reeks:
Geen
Type rapport:
Dissertatie

Bestelinformatie

Contactpersoon:
Annemarie ten Boom
E-mailadres:
a.ten.boom@minvenj.nl

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
ov201605
Operationele status:
Alleen publicatie