Syriërs in Nederland

Staats- en bestuursrecht / Bijstand

Syriërs in Nederland

Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland

Samenvatting

In deze studie staan Syriërs centraal van 15 jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een status hebben gekregen. In deze periode hebben 44 duizend Syriërs een status gekregen. Voor deze studie is een survey uitgevoerd onder 3.200 Syriërs (respons 81%).

Er wordt ingegaan op de vlucht, hun ervaringen met de opvang, hun gezondheid, het leren van de Nederlandse taal en hun participatie in het Nederlandse onderwijs. We laten zien hoeveel mensen al betaald werk hebben, in hoeverre ze contacten onderhouden met autochtone Nederlanders en of ze zich veilig en thuis voelen in dit land. Ook bevat de publicatie informatie over welke betekenis religie heeft voor Syriërs en welke waarden binnen deze groep belangrijk zijn. Er is apart informatie verzameld over de leefsituatie van inwonende kinderen.

Lees het persbericht van het SCP met de belangrijkste conclusies van dit onderzoek of
lees het volledige rapport 'Syriërs in Nederland; een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland' op de website van het SCP.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting en conclusies

 1. Syriërs in Nederland
 2. Demografie
 3. Op de vlucht
 4. Periode in de opvang
 5. Inburgering, maatschappelijke begeleiding en taal
 6. Onderwijs
 7. Werk, bijstand en de ervaren financiële situatie
 8. Sociale contacten, waardeoriëntaties en religie
 9. Oriëntatie op Nederland en op het herkomstland
 10. Gezondheid, leefstijl en zorggebruik
 11. De situatie van Syrische kinderen

Summary and conclusions
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Dagevos, J. (red.), Huijnk, W. (red.), Maliepaard, M. (red.) (WODC), Miltenburg, E. (red.)
Organisatie(s):
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), WODC, CBS, RIVM
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
SCP
Jaar van uitgave:
2018
ISBN:
978-90-377-0869-1
Reeks:
Geen
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
SCP, Sociaal Cultureel Planbureau
Telefoon:
070 3407000
Fax:
070 3407044
E-mailadres:
info@scp.nl
Website:
www.scp.nl

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
ov201802
Operationele status:
Afgerond