Opnieuw beginnen

Opnieuw beginnen

Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders

Samenvatting

Syriërs zijn getalsmatig de grootste groep statushouders die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. Hun leven staat in het teken van het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Met dit rapport wordt inzicht geboden in de vroege integratie van Syriërs. Zes onderwerpen staan centraal: gezinshereniging en verhuisgedrag, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, diversiteit in participatie en sociaal-culturele posities. Er wordt ingegaan op de factoren die verschillen kunnen verklaren binnen de Syrische groep en kenmerkend zijn voor statushouders die nog maar kort in Nederland verblijven: het leven vóór de migratie, ervaringen gedurende de vlucht, de verblijfsperiode in de opvang en de periode daarna.

Lees het persbericht van het SCP met de belangrijkste conclusies van dit onderzoek of
lees het volledige rapport 'Opnieuw beginnen; achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders' op de website van het SCP.
Zie ook: Syriërs in Nederland: een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland (2018)

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting, conclusies en aandachtspunten voor beleid -J. Dagevos, E. Miltenburg en W. Huijnk (SCP)

  1. Inleiding - E. Miltenburg, J. Dagevos en W. Huijnk (SCP)
  2. Dynamiek in de demografie van Syrische statushouders - N. Boot en Z. Driessen (CBS)
  3. Verblijfsintenties van Syrische statushouders n Nederland - S. Noyon en M. Maliepaard (WODC)
  4. Inzicht in psychische ongezondheid - A. Wijga (RIVM), M. Maliepaard (WODC), W. Huijnk (SCP) en E. Uiters (RIVM) (m.m.v. E. Bloemen, arts, adviseur/trainer bij Pharos)
  5. Zorggebruik in beeld - W. Huijnk (SCP), E. Uiters (RIVM) en A. Wijga (RIVM)
  6. Variatie in participatie - E. Miltenburg en J. Dagevos (SCP)
  7. Een sociaal-culturele typologie van Syrische statushouders - R. Damen en W. Huijnk (SCP)

Summary, conclusions and pointers for policy - J. Dagevos, E. Miltenburg en W. Huijnk
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Miltenburg, E. (red.), Dagevos, J. (red.), Huijnk, W. (red.)
Organisatie(s):
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), CBS, WODC, RIVM
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
SCP
Jaar van uitgave:
2019
ISBN:
9789037709100
Reeks:
Geen

Bestelinformatie

Adres:
SCP, Sociaal Cultureel Planbureau
Telefoon:
070 3407000
Fax:
070 3407044
E-mailadres:
info@scp.nl
Website:
www.scp.nl

Onderzoekgegevens

Projectnummer:
ov201901
Operationele status:
Alleen publicatie