Nationale Drug Monitor

Nationale Drug Monitor

Jaarbericht 2019

Samenvatting

De Nationale Drug Monitor (NDM) is in 1999 opgericht. Dat gebeurde op initiatief van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Drugsbeleid kent echter niet alleen volksgezondheidsaspecten, maar ook aspecten van criminaliteit en overlast. Sinds 2002 ondersteunt ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid de NDM. In de NDM staat het verzamelen en integreren van cijfers centraal. Dit gebeurt wat middelengebruik betreft volgens een beperkt aantal kernindicatoren, ofwel barometers voor beleid, die zijn overeengekomen door de lidstaten van de Europese Unie in het kader van het EMCDDA. Het gaat daarbij om gegevens over:

 • middelengebruik in de algemene bevolking;
 • problematisch gebruik en verslaving;
 • beroep op de hulpverlening;
 • ziekte in relatie tot middelengebruik;
 • sterfte in relatie tot middelengebruik.

Voor zover beschikbaar zijn ook gegevens opgenomen over aanbod en markt, zoals de prijs en kwaliteit van drugs. De NDM rapporteert ook over de geregistreerde drugscriminaliteit en de strafrechtelijke reactie hierop. Dit gebeurt eveneens volgens een serie met het Ministerie van Justitie en Veiligheid overeengekomen indicatoren, waarvoor het WODC gegevens verzamelt. De Datamart Drugs van het WODC integreert hiertoe cijfers uit registratiesystemen van politie, Openbaar Ministerie en justitiële documentatie.

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

 1. Inleiding
 2. Wetgeving en beleid: recente ontwikkelingen
 3. Cannabis
 4. Cocaïne
 5. Opiaten
 6. Ecstasy
 7. Amfetamine
 8. Nieuwe psychoactieve stoffen
 9. GHB
 10. Slaap- en kalmeringsmiddelen
 11. Alcohol
 12. Tabak en rookwaren
 13. Overige middelen: lachgas, ketamine en methylfenidaat (Retalin)
 14. Illegale handel, productie en bezit van drugs
 15. Criminaliteit en overlast door alcohol- en drugsgebruikers
 16. Bijlagen
 17. Referenties

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laar, M.E. van (red.), Cruts, A.A.N. (red.), Miltenburg, C.J.A. van (red.), Strada, L. (red.), Ketelaars, A.P.M. (red.), Croes, E.A. (red.), Beenakkers, E.M.T. (red.), Meijer, R.F. (red.), Vrolijk, R.Q. (medew.), Rigter, S. (medew.), Schürmann, L.S. (medew.)
Organisatie(s):
Trimbos-instituut, WODC
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Trimbos-instituut
Jaar van uitgave:
2020
Reeks:
Geen
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Trimbos-instituut
Telefoon:
030 2971100
Fax:
030 2971111
E-mailadres:
bestel@trimbos.nl
Website:
www.trimbos.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
NDM 2019
Projectnummer:
OV202001
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie