Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod

Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod

Samenvatting

Op 1 oktober 2000 is het algemeen bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de vrijwillige prostitutie, onvrijwillige prostitutie tegen te gaan en misstanden te bestrijden. De doelstelling van dit onderzoek is het leveren van informatie over de stand van zaken met betrekking tot prostitutie in Nederland in 2006 in het licht van de evaluatie van de opheffing van het bordeelverbod, teneinde flankerend beleid te kunnen ontwikkelen indien dat noodzakelijk mocht blijken te zijn. De opheffing van het bordeelverbod is in drie deelonderzoeken onder regie van het WODC geëvalueerd. Dit is de overkoepelende rapportage waarin onder meer de resultaten van de deelonderzoeken zijn verwerkt.
Er is ook een Engelse vertaling verschenen van dit rapport (zie: Onderzoek en beleid, nr. 249a).

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De prostitutiebranche
  3. Wetgeving en beleid
  4. Beheersing en regulering exploitatie prostitutie
  5. Bescherming van de positie van prostituees
  6. Strafbare vormen van exploitatie van prostitutie
  7. Conclusies    

Summary
Literatuur
Bijlagen
1. Leescommissie
2. Artikel 273f Wetboek van Strafrecht 

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Daalder, A.L.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5454-570-5
Reeks:
Onderzoek en beleid 249
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Overkoepelend rapport evaluatie opheffing bordeelverbod
Projectnummer:
1204D
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie