Particuliere recherche: uitbreiding van de reikwijdte van de wet?

Strafrecht en strafproces / Incassobureau

Particuliere recherche: uitbreiding van de reikwijdte van de wet?

Eindrapportage

Samenvatting

Doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in het (geschatte) aantal, de aard en omvang van (de activiteiten van) bedrijven, bedrijfsonderdelen en andere organisaties die zich met recherchewerkzaamheden bezighouden en die nu niet onder de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) vallen.

Inhoudsopgave

Managementsamenvatting

 1. Inleiding
 2. Uitgangssituatie
 3. Onderzoeksvraag en verantwoording
 4. Bedrijfsrecherche bij banken
 5. Bedrijfsrecherche bij verzekeringsbedrijven
 6. Bedrijfsrecherche bij overige bedrijven en organisaties
 7. Information brokers
 8. Handelsinformatie- en incassobureaus
 9. Schade-expertisebureaus
 10. Beantwoording onderzoeksvragen
 11. Conclusies en aanbevelingen

Begrippen- en afkortingenlijst
Literatuur
Summary
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eysink Smeets, M., Nijmeijer, P. (medew), Bervoets, E. (medew), Wal, R. van der (medew)
Organisatie(s):
WODC, NPA Onderzoeksgroep
Plaats uitgave:
Apeldoorn
Uitgever:
Politieacademie
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
9090194770
Type rapport:
Eindrapport

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Particuliere recherche; uitbreiding van de reikwijdte van de wet
Projectnummer:
1089
Operationele status:
Afgerond