Particuliere recherche

Staats- en bestuursrecht / Publiek-private samenwerking

Particuliere recherche

Werkwijzen en informatiestromen

Samenvatting

Dit is het verslag van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie om inzicht in de particuliere recherchebranche te verschaffen. Met name in de aard en zo mogelijk de omvang van de werkzaamheden die door private recherche-instellingen worden verricht, alsmede in de vraag in hoeverre politie en OM gebruik maken van de door deze instellingen gelverde informatie. Dit inzicht moet het ministerie in staat stellen om te bepalen of, en zo ja welke, specifieke eisen aan de particuliere en bedrijfsrecherche moeten worden gesteld, in het bijzonder ten aanzien van de uitwisseling van informatie met de reguliere opsporingsinstanties (politie en BOD-en).

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Aanpak en juridische context
  3. Het werkveld in kaart gebracht
  4. Particuliere recherchebureaus nader bekeken
  5. Afsluiting

Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Klerks, P., Meurs, C. van, Scholtes, M.
Organisatie(s):
ES&E, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
ES&E
Jaar van uitgave:
2001
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.449

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Particuliere recherche
Projectnummer:
98.040
Operationele status:
Alleen publicatie