Kinderen beschermd tegen seksueel misbruik

Kinderen beschermd tegen seksueel misbruik

Evaluatie van de partiële wijziging in de zedelijkheidswetgeving

Samenvatting

Op 1 oktober 2002 is de partiële herziening van de zedelijkheidswetgeving in werking getreden. De kinderpornografiebepaling is aangescherpt, de extraterritoriale rechtsmacht is verruimd, en andere vormen van seksuele uitbuiting van minderjarigen zijn strafbaar gesteld. Met deze wetswijziging beoogt de minister van Justitie een betere bescherming te bieden tegen seksueel misbruik van minderjarigen en andere kwetsbare groeperingen. Dit rapport bevat de resultaten van een evaluatie van de wetswijziging.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Opzet van het onderzoek
  3. Beoogde effecten van wetgeving: parlementaire behandeling
  4. Interpretatie van de wet
  5. Hanteerbaarheid van de wet
  6. Kinderporno: het dossieronderzoek
  7. Cijfers over aangiften en afdoening van zedendelicten
  8. Conclusie 

Literatuur
Bijlagen
Summary

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Lünnemann, K., Nieborg, S., Goderie, M., Kool, R., Beijers, G.
Organisatie(s):
WODC, Verwey-Jonker Instituut
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
90-5830-201-6
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.360

Bestelinformatie

Adres:
Verwey-Jonker Instituut
Telefoon:
030 2300799
Fax:
030 2300683
E-mailadres:
secr@verwey-jonker.nl
Website:
www.verwey-jonker.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Partile wijziging van de zedelijkheidswetgeving
Onderzoeker(s):
Lünnemann, K.D.
Projectnummer:
1285
Operationele status:
Afgerond