Gezondheidszorg in het gevang

Detentie en reclassering / Penitentiair ziekenhuis

Gezondheidszorg in het gevang

Onderzoek naar vraag en aanbod van justitiële tweedelijns gezondheidszorg

Samenvatting

De centrale probleemstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: Hoe ziet de vraag van justitiële inrichtingen en ketenpartners naar tweedelijns gezondheidszorg eruit, in hoeverre kan het penitentiair ziekenhuis in deze behoefte voorzien, en op welke wijze zouden vraag en aanbod meer op elkaar afgestemd kunnen worden?

Inhoudsopgave

Voorwoord

  1. Vraagstelling en opzet onderzoek
  2. Regelgeving en aanbod justitiële tweedelijnszorg
  3. Verwijzing naar de tweedelijn in de praktijk
  4. Gebruik van tweedelijnszorg door gedetineerden
  5. Knelpunten in de justitiële tweedelijnszorg
  6. Samenvatting en conclusies

Summary
Afkortingen en verklarende woordenlijst
Bijlagen (o.a. geraadpleegde literatuur en documenten)

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wijngaart, M. van de, Post, B.
Organisatie(s):
WODC, ITS
Plaats uitgave:
Nijmegen
Uitgever:
ITS
Jaar van uitgave:
2007
ISBN:
978-90-5554-309-8
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.450

Bestelinformatie

Adres:
ITS - Radboud Universiteit Nijmegen
Telefoon:
024 3653500
Website:
www.its-nijmegen.nl - www.ru.nl/crisiseninterventies/

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Penitentiair ziekenhuis
Projectnummer:
1398
Operationele status:
Afgerond