Evaluatie pilot Zicht op Enschedese Tbs-gestelden (ZOET)

Evaluatie pilot Zicht op Enschedese Tbs-gestelden (ZOET)

Samenvatting

Op 4 maart 2007 vond in de gemeente Enschede een schietincident plaats, waarbij een tbs-gestelde, die in de gemeente woonde, betrokken was. Naar aanleiding van dit incident is de motie Joldersma (TK, 2006-2007, 29452, nr. 60) aangenomen. Deze motie verzoekt de regering altijd de burgemeester te informeren over tbs-gestelden en tbs-voorzieningen in zijn gemeente. Dit was voor de gemeente Enschede de directe aanleiding voor het ontwikkelen van de pilot Zicht op Enschedese Tbs-gestelden (ZOET). De kern van pilot ZOET is een nieuwe structuur voor informatie-uitwisseling en afstemming over tbs-gestelden, het zogenoemde (lokale) casuïstiekoverleg. Naast het casuïstiekoverleg is ook een regiegroep ingesteld. Zij monitort de informatie-uitwisseling en afstemming en signaleert knelpunten. Pilot ZOET is 1 januari 2008 van start gegaan en heeft een looptijd van een jaar.

Inhoudsopgave

Summary
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Aanleiding, doel en methode
  3. Toetsingskader pilot
  4. Context van de evaluatie
  5. Resultaten evaluatie ZOET
  6. Informatiebehoefte burgemeester
  7. Vergelijking ZOET - fpt convenanten
  8. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Leemans, M.J.P., Poolman, M.R.
Organisatie(s):
WODC, K+V Organisatieadvies
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
KplusV organisatieadvies
Jaar van uitgave:
2009
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
KplusV organisatieadvies
Telefoon:
026-3551355
Fax:
026-3551399
E-mailadres:
info@kplusv.nl
Website:
www.kplusv.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Pilot Informatie-uitwisseling en afstemming tbs in de gemeente Enschede; evaluatie pilot Zicht op Enschedese Tbs-gestelden (ZOET)
Projectnummer:
1687
Operationele status:
Afgerond