Samen opgespoord?

Samen opgespoord?

Eindrapport "Pilot samenwerking particuliere onderzoeksbureaus met politie en OM"

Samenvatting

In samenwerking met de Nederlandse Veiligheidsbranche (NV) is een pilot ingericht met als doel na te gaan welke rol particuliere onderzoeksbureau's (POB’s) kunnen spelen bij de opsporing in strafzaken. De pilot heeft plaatsgevonden tussen 1 mei 2012 tot en met 3o april 2013. Aan de pilot namen negen particuliere onderzoeksbureaus deel, die alle lid zijn van de Nederlandse Veiligheidsbranche en beschikken over een keurmerk van de NV.
De centrale vraag in dit onderzoek was: Welke bijdrage kunnen POB's leveren aan de opsporing en vervolging van acht delictscategorieën (interne diefstal, interne fraude, heling, phishing, vervoerscriminaliteit, ladingdiefstal, oplichting en bedrijfsinbraak)?

Inhoudsopgave

Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. Onderzoeksaanpak en verantwoording
  3. Uitgangssituatie
  4. Resultaten pilot
  5. Conclusies
Referenties
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Friperson, R., Bouman, S., Wilms, P.
Organisatie(s):
APE Public Economics, WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
APE Public Economics
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
APE Public Economics
Telefoon:
070 3114855
Fax:
070 3114866
E-mailadres:
ape@ape.nl
Website:
www.ape.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Evaluatie pilot particuliere recherche
Projectnummer:
2200
Operationele status:
Afgerond