Bekend maakt bemind

Civiel recht en civiel proces / Uitbesteding

Bekend maakt bemind

Evaluatieonderzoek pilot 'uitbesteding forensisch onderzoek aan particuliere instituten

Samenvatting

In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  • Onder welke condities zijn in het experiment de particuliere instituten in het forensisch onderzoek ingezet?
  • Welke effecten en neveneffecten had de inschakeling van particuliere instituten in het forensisch onderzoek?

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Context
  3. Inrichting van de pilot
  4. Proceservaringen
  5. De onderzoeken
  6. Ervaringen
  7. Gevolgen
  8. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Struiksma, N., Winter, H.
Organisatie(s):
WODC, Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Plaats uitgave:
Groningen
Uitgever:
Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto
Jaar van uitgave:
2012
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Pro Facto
Telefoon:
050 3139853
Fax:
050 3183426
E-mailadres:
profacto@pro-facto.nl
Website:
www.pro-facto.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Monitor experiment inschakeling particuliere forensische instituten
Projectnummer:
1918
Operationele status:
Afgerond