Plea Bargaining in de Verenigde Staten en in Engeland en Wales

Civiel recht en civiel proces / Bekentenis

Plea Bargaining in de Verenigde Staten en in Engeland en Wales

Samenvatting

Teneinde een antwoord te geven op de motie Dittrich, waarin wordt verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken om de wet zodanig aan te passen dat in juridisch eenvoudige strafzaken de officier van justitie, na overleg met de verdachte en/of diens raadsman, aan de rechter een gezamenlijk voorstel tot afdoening van een strafzaak kan presenteren, welk voorstel de rechter op de openbare zitting toetst en bij gebleken akkoord bevinding in zijn vonnis opneemt.

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Brants, C.H., Stapert, B.
Organisatie(s):
WODC, Pompe Instituut
Plaats uitgave:
Utrecht
Uitgever:
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschapp
Jaar van uitgave:
2003
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.966

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Plea bargaining
Onderzoeker(s):
Brants, C.H.
Projectnummer:
1044
Operationele status:
Afgerond