Politiemonitor bevolking

Politiemonitor bevolking

Landelijke rapportage; meting 1999

Samenvatting

Het rapport bestaat uit drie delen. In deel A wordt een beschrijving gegeven van de (on)veiligheid en het feitelijk slachtofferschap in Nederland. Na buurtproblemen en onveiligheidsgevoelens (hoofdstuk 1 en 2) wordt aandacht besteed aan slachtofferschap (hoofdstuk 3). Deel B gaat in op de verhouding tussen de politie en de burgers. Achtereenvolgens komen aan de orde: contacten tussen politie en slachtoffers van misdrijven (hoofdstuk 4), contacten tussen politie en burgers (hoofdstuk 5), en de beschikbaarheid, zichtbaarheid en het optreden en functioneren van de politie in de woonbuurt (hoofdstuk 6). In deel C (hoofdstuk 7) wordt aandacht besteed aan de preventieve activiteiten die burgers ondernemen om slachtofferschap van woninginbraak te voorkomen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Inleiding

  1. Buurtproblemen
  2. Onveiligheidsgevoelens
  3. Slachtofferschap
  4. Contact tussen politie en slachtoffers van misdrijven
  5. Contacten tussen politie en burgers
  6. Politie in de woonbuurt
  7. Preventie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Organisatie(s):
B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies, Intomart
Plaats uitgave:
Den Haag/Hilversum
Uitgever:
B&A Groep
Jaar van uitgave:
1999
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 12.042

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Politiemonitor bevolking 1999
Projectnummer:
98.046
Operationele status:
Alleen publicatie