Kwaliteit in zware tijd

Civiel recht en civiel proces / Notariaat

Kwaliteit in zware tijd

marktwerking, vraaguitval en notariële dienstverlening

Samenvatting

In 1999 is de nieuwe wet op het notarisambt (Wna) ingevoerd. Een van de doelstellingen van de Wna was dat meer marktwerking zou leiden tot een kwalitatief betere dienstverlening. Vanaf het begin is er echter discussie geweest over de uitholling van de kwaliteit onder invloed van de marktwerking. Door de invoering van de Wna is de concurrentie binnen het notariaat toegenomen.
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in: (1) de marktontwikkelingen binnen het notariaat, (2) de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening van notarissen, (3) het verband tussen marktwerking en vraaguitval en de kwaliteit van de notariële dienstverlening.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Marktontwikkelingen
  3. Kwaliteit van de kantoororganisatie
  4. Kwaliteit van producten
  5. Kwaliteit en service
  6. Naleving wet- en regelgeving
  7. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Voert, M.J. ter, Zwenk, F., Beenakkers, E.M.Th. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8974-543-9
Reeks:
Onderzoek en beleid 296
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
De kwaliteit van de notariële dienstverlening
Projectnummer:
1950
Operationele status:
Afgerond