Los van drank

Los van drank

procesevaluatie Haltafdoening Alcohol

Samenvatting

Sinds 2006 wordt gewerkt met de Haltafdoening Alcohol. Dit is een interventie die zich richt op jongeren tussen twaalf en achttien jaar die onder invloed van alcohol en APV- of een strafrechtelijk feit hebben gepleegd. In deze procesevaluatie wordt de centrale vraag beantwoordt in hoeverre de Haltafdoening Alcohol uitgevoerd wordt zoals beoogd, mede afgezet tegen de kwaliteitscriteria van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies. In de effectevaluatie (projectnummer 2159) zal gemeten moet worden in hoeverre de beoogde effecten bij de jongere worden behaald. 

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. De achtergrond van de Haltafdoening Alcohol
  3. De werkwijze van de drie partijen
  4. Meningen en ervaringen rond de Haltafdoening Alcohol
  5. De onderzoeksvragen beantwoord
Geraadpleegde literatuur
Lijst met afkortingen
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Kuppens, J., Nieuwenhuis, A., Ferwerda, H.
Organisatie(s):
Advies- en Onderzoeksgroep Beke , WODC
Plaats uitgave:
Arnhem
Uitgever:
Advies- en Onderzoeksgroep Beke
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-75116-65-6
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Bureau Beke
Telefoon:
026 4438619
Fax:
026 4422812
E-mailadres:
info@beke.nl
Website:
www.beke.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie Halt-afdoening Alcohol
Projectnummer:
1829
Operationele status:
Afgerond