Coffeeshops in Nederland: deel 3

Coffeeshops in Nederland: deel 3

Procesevaluatie

Samenvatting

In de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 werd het voornemen geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn (Drugbeleid, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2010-2011, 24 077, nr. 259). Per 1 januari 2012 zijn de gedoogcriteria in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie aangepast. Naast de reeds geldende AHOJG-criteria gelden nu ook het besloten-club criterium (B) en het ingezetenencriterium (I).
Per 1 mei 2012 gaan de gemeenten in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland de B- en I-criteria handhaven, met uitzondering van de 2000-leden bepaling. Het is de bedoeling dat de B- en I-criteria per 1 januari 2013 in het hele land worden gehandhaafd. Dan wordt ook het maximum aantal van 2000 leden van kracht.
Het WODC evalueert de nieuwe criteria. Het onderzoek bestaat uit drie delen (projectnummers 2021B, -C en -D). Deze procesevaluatie dient zicht te geven op de wijze waarop deze nieuwe coffeeshopcriteria worden geïmplementeerd en de mate waarin dit volgens plan gebeurt.

De resultaten van dat onderzoek zijn uiteindelijk terecht gekomen in een tussenrapport - Het Besloten club- en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops;evaluatie van de implementatie en de uitkomsten in de periode mei-november 2012 en een eindrapport -Coffeeshops, toeristen en lokale mark; evaluatie van het Besloten club- en Ingezetenencriterium voor coffeeshops (zie links bij: Meer informatie).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Coffeeshops in Nederland: deel 3; procesevaluatie
Organisatie(s):
WODC
Projectnummer:
2021D
Operationele status:
Afgerond

Meer informatie