Procesevaluatie gedragsinterventie So-Cool

Procesevaluatie gedragsinterventie So-Cool

Samenvatting

So-Cool is in 2013 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (EC) voor een periode van vijf jaar en loopt tot juni 2018. In die periode moet een proces- en doeltreffendheidsevaluatie plaatsvinden aan de hand waarvan de EC het programma opnieuw beoordeelt. Binnen een termijn van nog eens drie jaar dient de effectiviteit te worden onderzocht en volgt de ex-post beoordeling door de EC. Deze procesevaluatie vindt plaats voorafgaand aan de doeltreffendheid- en effectevaluatie en heeft tot doel te bestuderen hoe de implementatie van So-Cool is verlopen en of de gedragsinterventie wordt uitgevoerd zoals beschreven in de handleidingen. Om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van een interventie is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de programma-integriteit.
De gedragsinterventie So-Cool is in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming ontwikkeld door Van Montfoort en het Expertisecentrum William Schrikker en is een gedragsinterventie voor jongens en meisjes met een licht verstandelijke beperking (LVB) die tekorten vertonen in de sociale probleemoplossingsvaardigheden. De jongeren volgen de training in een gedwongen kader: in het kader van een leerstraf, als een module van een Gedragsbeïnvloedende Maatregel of als een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling.
De centrale onderzoeksvraag luidt: Wordt de gedragsinterventie So-Cool uitgevoerd zoals beschreven in de programmahandleidingen? Wat zijn de eventuele knelpunten in de uitvoering en wat zijn de achterliggende oorzaken daarvan?

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary
Afkortingen

  1. Inleiding
  2. So-Cool volgens de handleiding
  3. Instroom, doorstroom, uitstroom
  4. Doelgroep
  5. Uitvoering van werkzame elementen
  6. Context
  7. Mogelijkheden voor doeltreffendheidsonderzoek en effectevaluatie
  8. Conclusies

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Buysse, W., Abraham, M., Scherders, S.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2016
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie SoCool; tbv criterium 10 erkenningscommissie gedragsinterventies
Projectnummer:
2249
Operationele status:
Afgerond