Procesevaluatie Brains4Use

Criminologie en victimologie / Druggebruik

Procesevaluatie Brains4Use

Samenvatting

Het belangrijkste doel van de gedragsinterventie Brains4Use is het verminderen van de kans op recidive middels het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik bij jongeren die verblijven in de inrichting. Daarnaast heeft Brains4Use als doel de kans op uitval van school en werk als gevolg van middelengebruik te verminderen, en het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het sociaal-emotioneel welbevinden en de gezondheid van de jongeren. Het einddoel is het terugdringen van recidive.
Brains4Use is in maart 2010 volledig erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. In dit rapport worden de uitkomsten gepresenteerd van een procesevaluatie van de programma-integriteit van Brain4Use.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Summary

  1. Inleiding
  2. De gedragsinterventie Brains4Use
  3. Onderzoeksaanpak van de procesevaluatie
  4. Doelgroep
  5. Uitvoering programmaonderdelen
  6. Context en randvoorwaarden in JJI's
  7. Voorwaarden voor onderzoek naar doeltreffendheid
  8. Conclusies
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Abraham, M., Buysse, W.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2013
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie van de gedragsinterventie Brains4U; tbv criterium 10 erkenningscommissie gedragsinterventies
Projectnummer:
2004
Operationele status:
Afgerond