Procesevaluatie Leren van Delict

Procesevaluatie Leren van Delict

Samenvatting

Het hoofddoel van Leren van Delict is voorkomen dat jongeren tussen 14 en 23 jaar die veroordeeld zijn voor een ernstig gewelddelict en in een JJI verblijven, opnieuw gewelddadige delicten plegen. De training richt zich primair op het verminderen van de kans op gewelddadige recidive, het verminderen van de kans op het plegen van andersoortige (niet-gewelddadige) delicten en het verminderen van betrokkenheid van de jongeren bij (gewelddadige) incidenten tijdens zijn verblijf in de inrichting.
Leren van Delict is in december 2009 volledig erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. De status 'erkend' is geldig voor een periode van vijf jaar. Intussen moet een proces- en effectevaluatie plaatsvinden. Hierna dient het programma opnieuw aan de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie te worden voorgelegd ter beoordeling van de gebleken effectiviteit. Deze procesevaluatie vindt voorafgaand aan de effectevaluatie plaats, om te bestuderen of Leren van Delict wordt uitgevoerd zoals beschreven in de handleidingen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Leren van Delict in theorie
  3. Doelgroep
  4. De interventie in de praktijk
  5. Uitvoerders van de interventie
  6. Organisatie
  7. Doeltreffendheidsonderzoek
  8. Conclusies en discussie

Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Abraham, M., Buysse, W.
Organisatie(s):
DSP-groep, WODC
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
DSP-groep
Jaar van uitgave:
2014
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
DSP-groep
 
Van Diemenstraat 374
 
1013 CR Amsterdam
Telefoon:
020 6257537
E-mailadres:
dsp@dsp-groep.nl
Website:
www.dsp-groep.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie van de gedragsinterventie Leren van Delict; tbv criterium 10 erkenningscommissie gedragsinterventies
Projectnummer:
1981
Operationele status:
Afgerond