De Stop-reactie

Straffen en maatregelen / Stop-reactie

De Stop-reactie

een procesevaluatie

Samenvatting

De Stop-reactie is na een experimentele fase in 2001 landelijk ingevoerd en sinds april 2005 is tevens sprake van een landelijk uniforme werkwijze. Over de effectiviteit van de Stop-reactie na invoering van de uniforme methodiek is niets bekend. Het bepalen van de effectiviteit van een interventie is de derde en laatste stap in de programma-evaluatie keten (Wartna, 2005), en dient voorafgegaan te worden door een planevaluatie en een procesevaluatie. Dit onderzoek bestaat uit een aparte plan- en procesevaluatie. De planevaluatie is in Cahier 2009-1 te vinden. Met betrekking tot de procesevaluatie is het van belang te onderzoeken in hoeverre de reactie zoals bedoeld ook in de praktijk wordt toegepast en of de beoogde doelgroep wordt bereikt. Vooralsnog is het niet duidelijk hoe na de invoering van de landelijk uniforme werkwijze de Stop-reactie in de praktijk werkt, of de programma-theorie ook wordt uitgevoerd zoals beoogd en of dat door de verschillende Halt-bureaus op dezelfde wijze gebeurt. Ook is niet bekend of de doelgroep zoals beoogd in de opzet van de Stop-reactie wordt bereikt.

Inhoudsopgave

Samenvatting

  1. Inleiding
  2. De doelgroep van en deelnemers aan Stop
  3. Stop in de praktijk
  4. Slot
Summary
Literatuur
Bijlagen
1. Begeleidingscommissie
2. Dataverzameling
3. Vragenlijsten
4. Halt-delicten
5. Ketenpartners
6. Het LOF-formulier
7. Respons nonrespons signaleringsinstrumenten

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Laan, A.M. van der, Kea, R., Verwers, C. (medew.), Vervoorn, L. (medew.)
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
WODC
Jaar van uitgave:
2009
Reeks:
Cahiers 2009-02
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Voor een electronische versie - zie: bijlagen (rechtsboven) (only available as pdf)

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie van de STOP-reactie
Onderzoeker(s):
Verwers, C.
Projectnummer:
1252B
Operationele status:
Afgerond