Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod

Veiligheid en preventie / Crisisinterventie

Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod

Samenvatting

Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. De wet voorziet de burgemeester van de bevoegdheid een tijdelijk huisverbod op te leggen aan degene van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Het opleggen van een huisverbod strekt ertoe in de gegeven noodsituatie escalatie te voorkomen en hulp te bieden. De Wet als zodanig beoogt een bijdrage te leveren aan de strijd tegen huiselijk geweld.
De onderzoeksvragen van deze procesevaluatie bestrijken de hoofdthema's: 1. de organisatie, 2. het opleggen en handhaven van het huisverbod, 3. de hulpverlening in de praktijk en 4. de ervaringen met de Wet tijdelijk huisverbod.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Organisatie van de uitvoering
  3. De uitvoering
  4. Achterblijvers en uithuisgeplaatsten
  5. Conclusie
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Schreijenberg, A., Vaan, K.B.M. de, Vanoni, M.C., Homburg, G.H.J.
Organisatie(s):
WODC, Regioplan Beleidsonderzoek
Plaats uitgave:
Amsterdam
Uitgever:
Regioplan Beleidsonderzoek
Jaar van uitgave:
2010
Type rapport:
Eindrapport

Bestelinformatie

Adres:
Regioplan beleidsonderzoek
Telefoon:
020 5315315
E-mailadres:
info@regioplan.nl
Website:
www.regioplan.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Procesevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod
Projectnummer:
1846
Operationele status:
Afgerond