Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010

Civiel recht en civiel proces / Notariaat

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010

ontwikkelingen en samenhangen

Samenvatting

Deze tweede volledige editie van Rechtspleging Civiel en Bestuur (C&B) - eerder verscheen online een update van het tabellenpakket - geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van de diverse mogelijkheden tot geschilbeslechting en allerlei regelkwesties op het gebied van civiel en bestuursrecht in de periode 2000-2010. C&B 2010 is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers op het gebied van civiel en bestuursrecht.
Dit jaar is de publicatie uitgebreid met een hoofdstuk over de uitgaven op het gebied van de civiele en bestuursrechtsspleging. Daarnaast zijn enkele capita selecta (adopties, asielzoekers, en tarieven van advocaten en andere professionals) opgenomen die dieper ingaan op specifieke onderwerpen op deze rechtsgebieden.

Inhoudsopgave

Voorwoord

 1. Inleiding - R.J.J. Eshuis, B.J. Diephuis en N.E. de Heer-de Lange
 2. Rechtsbijstand door juridische beroepsbeoefenaren - M.J. ter Voert, R.J.J. Eshuis, E.M.Th. Beenakkers en D. Jangbahadoer Sing
 3. Rechtsbijstand - F.W.M. Huls en M.J. ter Voert
 4. Buitengerechtelijke geschilprocedures - F. Zwenk
 5. Civiele rechtspraak - R.J.J. Eshuis, A.H. Sprangers en B.J. Diephuis
 6. Bestuursrechtspraak - N.E. de Heer-de Lange en M.M. van Rosmalen
 7. De waardering van rechtspraak - B.J. Diephuis en A. Klijn
 8. Uitgaven rechtsbijstand en rechtspraak - F.P. van Tulder en B.J. Diephuis
 9. Capita selecta
  - Adopties in Nederland - A.H. Sprangers en J. de Winter
  - Asielzoekers in Nederland - A.H. Sprangers, W.T. Vissers en J. de Winter
  - De ontwikkeling van de tarieven van advocaten en andere professionals - R.J.J. Eshuis en M.J. ter Voert
Literatuur
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Eshuis, R.J.J. (red.), Heer-de Lange, N.E. de (red.), Diephuis, B.J. (red.), Rosmalen, M.M. van (medew.)
Organisatie(s):
WODC, CBS, Raad voor de rechtspraak
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2011
ISBN:
978-90-8974-604-7
Reeks:
Onderzoek en beleid 301
Type rapport:
Periodiek rapport

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010
Projectnummer:
2012
Operationele status:
Afgerond