Prorogatie in de Awb

Prorogatie in de Awb

Invoeringsevaluatie rechtstreeks beroep

Samenvatting

Er is nog weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om rechtstreeks in beroep te gaan bij de bestuursrechter. In één jaar gebeurde dat iets meer dan 50 keer. De aanvankelijke vrees voor overbelasting van de rechterlijke macht door deze beroepsmogelijkheid wordt daarmee niet bewaarheid. Dat blijkt uit dit onderzoek van de Universiteiten van Wageningen en van Utrecht dat in opdracht van het WODC werd uitgevoerd. De Wet rechtstreeks beroep trad op 1 september 2004 in werking. Rechtstreeks beroep in het bestuursrecht betekent dat een belanghebbende een bestuursorgaan verzoekt om in te stemmen met het overslaan van de bezwaarprocedure en direct beroep bij de administratieve rechter instelt.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting
Gehanteerde afkortingen

  1. Inleiding
  2. Voorgeschiedenis
  3. Totstandkomingsgeschiedenis
  4. Kwantitatieve aspecten
  5. Het verzoek: pro's en contra's
  6. Organisatie en behandelduur
  7. Beoordeling van verzoeken door bestuursorganen en -rechters
  8. Conclusies en aanbevelingen
Slotbeschouwing
Bijlagen

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Meulen, B.M.J. van der, Litjens, M.E.G., Freriks, A.A.
Organisatie(s):
WODC, Wageningen Universiteit, Recht en bestuur, Universiteit Utrecht
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Wageningen Universiteit, Recht en Bestuur
Jaar van uitgave:
2005
ISBN:
90-5454-702-2
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.278

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtstreeks beroep
Onderzoeker(s):
Meulen, B.M.J. van der
Projectnummer:
1195
Operationele status:
Afgerond