Griffierechten

Staats- en bestuursrecht / Griffie

Griffierechten

Een vergelijkende beschrijving van griffierechten- en vergelijkbare stelsels in een aantal landen van de Europese Unie

Samenvatting

In het kader van het onderzoek naar de beoogde herziening van het Nederlandse griffierechtenstelsel is een rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de inrichting en de werking van het stelsel van griffierechten in een viertal West-Europese landen. In het onderzoek wordt beschreven op welke wijze de wetgeving in diverse Europese landen voorziet in een bijdrage van procederende partijen aan de (overheids)kosten voor rechtspraak, welke overwegingen daaraan ten grondslag hebben gelegen en welke gevolgen dit heeft gehad voor de toegang tot de rechter.

Inhoudsopgave

Voorwoord
Lijst van afkortingen
Verkorte aangehaalde literatuur
Samenvatting 

  1. Inleiding
  2. Onderzoekskader
  3. Landenkeuze
  4. Denemarken
  5. Duitsland
  6. Engeland & Wales
  7. Schotland
  8. Vergelijking van de verschillende griffierechtenstelsels 

Summary
Literatuur
Bijlagen
1 Geïnterviewde personen
2 Questionnaire
3 Vindplaatsen wet- en regelgeving
4 Leden begeleidingscommissie
Bijlagenrapportages (alleen digitaal)
- Restafgiftsloven (Denemarken)
- Gerichtskosten gesetz (Duitsland)
- Family proceedings fees order (Engeland en Wales)
- Civil proceedings fees order (Engeland en Wales)
- Sheriff court fees order (Schotland)
- Court of session fees order (Schotland)

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Faure, M.M.G., Moerland, C.A.R.
Organisatie(s):
WODC, Universiteit Maastricht, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Plaats uitgave:
Den Haag/Maastricht
Uitgever:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht
Jaar van uitgave:
2006
ISBN:
90-5454-743-x
Reeks:
Onderzoek en beleid 242
Type rapport:
Eindrapport
Signatuur:
Ra 13.331

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Rechtsvergelijkend onderzoek griffierechten
Onderzoeker(s):
Faure, M.
Projectnummer:
1232
Operationele status:
Afgerond