In de oude fout

In de oude fout

Over het meten van recidive en het vaststellen van het succes van strafrechtelijke inteventies

Samenvatting

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt in Nederland gebruikgemaakt van recidivecijfers om het succes van strafrechtelijke interventies uit te drukken. In dit boek wordt ingegaan op de problematiek van het meten van de terugval van daders in crimineel gedrag. Uit welke facetten bestaat het recidivebegrip? Welke bronnen zijn er voor recidiveonderzoek beschikbaar? En: onder welke voorwaarden vormen recidivecijfers een bewijs van de effectiviteit van een strafrechtelijke interventie? De laatste jaren staat het begrip weer sterk in de belangstelling van de politiek. Recidive, of liever: het uitblijven daarvan, wordt omarmd als een efficiƫnte kwaliteitsmaat waarmee de prestaties van de organisaties in de justitiƫle keten eenvoudig in kaart kunnen worden gebracht. Maar de betekenis van recidivecijfers wordt nog wel eens overschat. 'In de oude fout' geeft de grenzen en de mogelijkheden aan.

(Ook als proefschrift verschenen.)

Inhoudsopgave

Afkortingen

  1. Recidive
  2. Kleine geschiedenis van het recidiveonderzoek
  3. Meten en maten van recidive
  4. Hoe hoog is de recidive in Nederland?
  5. Recidive als maat voor effectiviteit
  6. Slotbeschouwing
Summary
Literatuur
Bijlage 1 - Matrix effectiviteit strafrechtelijke interventies
Bijlage 2 - Indeling van afdoeningen en vonnisonderdelen
Bijlage 3 - Indeling misdrijven naar aard en ernst
Bijlage 4 - Overzicht parameters voorspellingsmodellen
Bijlage 5 - Geobserveerde en voorspelde recidive in vijf onderzoekspopulaties
Bijlage 6 - Achtergrondkenmerken van justitiabelen
Bijlage 7 - Nederlandse recidivestudies ter evaluatie van strafrechtelijke interventies

Publicatiegegevens

Auteur(s):
Wartna, B.S.J.
Organisatie(s):
WODC
Plaats uitgave:
Den Haag
Uitgever:
Boom Juridische uitgevers
Jaar van uitgave:
2009
ISBN:
978 90 8974 085 4
Reeks:
Onderzoek en beleid 275
Type rapport:
Dissertatie

Bestelinformatie

Adres:
Boom Distributiecentrum
Telefoon:
+31 (0)522-237555
Fax:
+31 (0)522-253864
E-mailadres:
budh@boomdistributiecentrum.nl

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Recidive in Nederland
Projectnummer:
1508
Operationele status:
Afgerond